Menü Kapat

Koçluk Nedir?

“PROFESYONEL KOÇLUK, BİREYLER VE ORGANİZASYONLAR İÇİN PERFOMANS VE POTANSİYELİ MAKSİMİZE ETMEK İÇİN DÜŞÜNCELERE MEYDAN OKUYAN YARATICI ORTAKLIK SÜRECİDİR.”

Koçluk, farkındalık sağlayarak, ayna tutarak ve sorularla pencereler açıp bakış açıları yaratarak insanların potansiyellerinin ortaya çıkarılması ve aksiyon planlamada destek olarak farkındalıkların kalıcı değişimlere dönüşmesine yardımcı olmaktır.

Koç ne konu ne de danışan hakkında ondan daha fazla şey bilmez. Danışandan daha iyi bildiği tek şey koçluk teknikleri ve araçlarıdır. Koç akıl vermez. Ne yapılması gerektiğini söylemez.

Koç dinler. Derin dinlemesini bilir. Bolca soru sorar. Bazen kaçırdığımız, bazen kendimize sormaktan kaçındığımız soruları sorar. Danışanın değerlerini ve güçlü yanlarını ortaya çıkarmak için teknikler kullanır. Hayat amacını belirlemede yardımcı olur. Seçenekler oluşturmada işbirliği yapar. Bütün bunların yöntemleri yapısal şekilde koçluk okullarında öğretilir. Sonuçta Profesyonel Koç metodik biçimde dinleme, yansıtma, çerçeveleme, soru sorma yaparken duruma uygun teknikler ve araçlarla farkındalık oluşması ve eylem planlamasında destek olur.

Koçun odağında konu olmaz, danışan olur. Koçun odağında konunun danışan üzerindeki etkisi, danışanın hangi değerleriyle ilişkili olduğu, danışanın ne hissettiği, bu hissin yaşamını nasıl etkilediği, bununla nasıl baş edileceği vardır.

Koç yargılamaz. Kendi değerlerini ve hayata bakışını sürece getirmez. Danışanın değerlerine ve hayata bakışına saygı duyar.

Koçluğun psikoterapi, danışmanlık ve mentorluktan farkı ne dersek: Psikoterapi, geçmişe odaklanır ve travmalar üzerinde çalışır. Danışman, genellikle bir şirketin mevcut durum tespitini yapar, organizasyonu ve iş süreçlerini nasıl değiştirmesi, ne yapması gerektiğini söyler ve bir yol haritası çıkarır. Mentorluk ise usta çırak ilişkisi gibidir; bir konuda deneyim sahibi bir kişinin bilgi ve deneyimleri ile daha acemi birisini yönlendirmesidir. Terapist, mentor ya da danışman konu hakkında danışandan daha fazla şey bilir. İlişki “bir uzmanın bilgisine başvurmak” üzerine kuruludur.

Yaklaşım benzerlikleri olsa da profesyonel koçluk bunların hiç biri değil. Danışan konuları getirir, koç güçlü sorular ile farkındalığı arttırır. Danışanın değerlerini, gerçekten neyi istediğini, bu isteklerine ulaşmak için hangi güçlü yanlarını kullanacağını ve kendisine koyduğu engelleri nasıl aşacağını anlaması için aynalar tutar. Farklı bakış açıları ve seçenekler oluşturmak, bunların arasından danışana en uygun olanı seçip hedefine ulaşması için yardımcı olur. Koçluk özetle, danışana gerçekten gitmek istediği yeri ve rotayı bulması için sorular soran bir yol arkadaşıdır.